Quienes somos

UNICEF Comité Español es uno de los 36 comités nacionales de UNICEF que contribuyen al trabajo del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia.

Nuestro objetivo: garantizar que se cumplan los derechos de los niños a la salud, la educación y la protección en todo el mundo.        Su  Ll  ssssssss    Lleva

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) es la principal organización internacional que trabaja para promover los derechos de la infancia y conseguir cambios reales en las vidas de millones de niños.

Su labor se basa en la Convención sobre los Derechos del Niño, el tratado de derechos humanos más ratificado del mundo.

Que fai UNICEF

Traballamos para concienciar a sociedade española sobre os problemas que afectan á infancia, mobilizar recursos para financiar os programas que levamos a cabo en máis de 150 países en desenvolvemento e dar resposta ás emerxencias humanitarias que afectan os nenos e as familias.   

O noso labor nos países en desenvolvemento é mellorar as condicións de vida dos nenos e garantir que os seus dereitos á supervivencia, a educación de calidade e a protección fronte aos abusos se cumpran.

O traballo de UNICEF no mundo e en España

O traballo de UNICEF en emerxencias

El tEl 

Como o logramos
UNICEF - Igualdade e dereitos
Igualdad y derechos

Financiámonos grazas ás contribucións voluntarias de persoas e entidades, públicas e privadas. En UNICEF, o control e avaliación da xestión dos fondos é rigoroso e constante. 

En 2009, a maior parte dos fondos recadados por UNICEF España destináronse a programas de cooperación e emerxencias en países en desenvolvemento e de sensibilización en España.

 

Memoria UNICEF España 2009

Onde nos podes atopar

UNICEF España está presente nas 17 comunidades autónomas españolas.

Ás oficinas que UNICEF ten en cada autonomía, os comités autonómicos, súmanselles as oficinas dos comités provinciais, con sede en cada capital.

A organización tamén ten presenza en pequenas localidades, os comités locais, que grazas ao persoal voluntario apoian o labor de UNICEF España e permiten que a organización estea máis preto dos socios e aliados.

Ver as oficinas de UNICEF »

Requírese Javascript para ver este mapa

UNICEF Internacional

UNICEF está presente en máis de 190 países, o que a converte na organización líder a nivel mundial dedicada á defensa e protección dos nenos. A súa acción desenvólvese a través das súas oficinas en todo o mundo. 

  • Oficinas de terreo e oficinas rexionais: A súa función é planificar e avaliar os programas de cooperación que desenvolvemos en máis de 150 países. Están distribuídas ao longo de 8 rexións.
  • Sedes: UNICEF ten 6 sedes a nivel mundial. Na sede de Nova York deséñanse as políticas globais a favor da infancia, en Florencia atópase o Centro de Investigacións da organización e Copenhague é a sede do almacén de subministracións.
  • Comités Nacionais: Existen 36 Comités Nacionais nos países industrializados. UNICEF España forma parte deles. A súa función é apoiar á organización na promoción de dereitos e a mobilización de recursos.