Proxectos de cooperación ao desenvolvemento

Cooperación ao Desenvolvemento e Proxectos de Infancia

UNICEF leva a cabo en cada país programas e proxectos de cooperación ao desenvolvemento que abordan temáticas claves para garantir os dereitos dos nenos e nenas: supervivencia, educación, protección dos nenos, prevención do VIH/SIDA e alianzas e políticas públicas a favor da infancia.

  • En cada país, UNICEF desenvolve os programas e políticas clave en coordinación co goberno.
  • Traballamos sempre con aliados locais, nacionais e internacionais.
  • A cooperación de UNICEF baséase nun enfoque de dereitos e equidade.

UNICEF España apoiou directamente en 2010 proxectos de cooperación en 30 países en desenvolvemento. Estes son algúns deles.

Requírese Javascript para ver este mapa
Puedes seleccionar una temática: