Participación infantil

Repensant-nos als 25 anys de la Convenció sobre els Drets de l'Infant

Data: 
Dij, 10/07/2014 (All day)
Actualizado el 14/07/2014 a las 13:31 |
Maria Truñó, Responsable de Polítiques d'Infància d'UNICEF Comitè Catalunya

Post de Maria Truñó, Responsable de Polítiques d'Infància d'UNICEF Comitè Catalunya

Sempre fa falta fer una parada en el camí i repensar col·lectivament on estem i cap a on volem anar. I què millor que fer-ho escoltant de primera mà bones experiències pròximes? 

El 25 aniversari de la  Convenció sobre els Drets de l'Infant (CDI) és una ocasió idònea per reflexionar i posar-nos davant el mirall com a societat. D'això es tractava la jornada que va acollir el Parlament de Catalunya i que vam coorganitzar juntament amb la Generalitat de Catalunya i la Plataforma d'Infància de la Taula del Tercer Sector  (PINCAT).

Voliem posar sobre la taula, una vegada més. l'agenda d'infància a Catalunya: per donar-li una nova espenta, generar un major coneixement i compartir-lo no només amb els diputats que escoltaven des de la fila zero, sinó també amb les autoritats locals, tècnics municipals i professionals d'entitats que ens van acompanyar. A la sala hi havia més de 250 persones i a les xarxes socials, amb el hashtag  #25anysdretsinfant, centenars de persones reflexionant-hi amb 140 caràcters, éssent  trending topic del matí a nivell estatal.

L'eco de l'informe La Infancia en España 2014 no es va fer esperar i la pròpia presidenta del Parlament, Núria de Gispert, el va mencionar en la seva benvibguta recordant la importància de disposar de dades i anàlisis. Per la seva part, la Consellera de Benestar i Família de la Generalitat, Neus Munté, va respondre a la crida i es va comprometre a  “incorporar la perspectiva d'infància" a la diversitat de polítiques i normatives, i no només en aquelles vinculades directament als infants".

La Presidenta d'UNICEF Comitè Catalunya, Anna Folch, va compartir tres claus principlas per fer avançar els drets dels infants a Catalunya:

 1. Una estratègia clara, amb mesures decidides a millorar les condicions de vida dels 400.000 nens i nenes que viuen sota el llindar de la pobresa a Catalunya.
 2. Una inversió pública en la infància que ens apropi als països europeus i garanteixi els mínims per exercir els drets de la infància a través de la garantia de rendes a les families ambinfants, i de serveis públics de qualitat i assequibles a totes les butxaques.
 3. Repensa el paper que donem als ciutadans menors de 18 anys, no només socialment sinó també en les polítiques públiques, amb el desenvolupament del processos d'avaulació d'impacte en la infància per a visibilitzar les repercusions de les decisions polítiques i normes en els infants, i corregir els seus efectes negatius.

INVERTIR EN infància avui, ens beneficia a tots demà

Tal i com insistim en recordar,  el benestar dels 1,4 milions de nens i adolescents que viuen a Catalunya és un dret que s'ha d'exercir avui, i una inversió que ens beneficia a tots demà.

Jorge Cardona, com a membre del  Comitè dels Drets de l'Infant de Nacions Unides, va subrallar que, malgrat tot, hi ha un abans i un després de la CDI a tot el món. Catalunya compta amb una Llei d'Infància (2010), una comissió parlamentària específica (2012), el Pacte nacional per la Infància  (2013), la Taula de la Infància (òrgan col·legiat interdepartamental i entre administracions creat el febrer d'aquest any)... Hi ha una arquitectura per les polítiques d'infància, hi ha consensos, però no es tradueixen encara avui en prioritats polítiques, en un blindatge de pressupostos. I això en situa, encara avui, en un moment crític en l'exercici dels drets dels nens. 

Anne Lindbone, com a defensora de l'Infant a Noruega, va compartir la seva experiència per afavorir la participació dels nens en la presa de decisions, en especial el treball que realitzen amb grups d'experts temàtics on són els mateixos nens i adolescents els qui analitzen i proposen sobre diverses problemàtiques (bullying, maltracte, exclusió... ).

Elin Gwynedd, del Govern de Gal·les,  va parlar del seu càrrec de Responsable d'empoderament de nens i adolescents (si, si , d'empoderament!). A Gal·les, des de fa tres anys la voluntat política s'ha concretat i han posat fil a l'agulla: per mandat del Parlament, els ministres tenen l'obligació de mostrar com han pensat en els infants en la presa de les decisions. HI ha formació online en drets dels infants per a funcionaris, amb la idea de capacitar-los mínimament, i tota la documentació és transparets i disponible via web:  “No tenim polítiques d'infància, tenim polítiques" afirmaba Elin.

Ellen Desmet va explicar com a Flandes (Bèlgica) ja han arribat inclús a valorar la seva eina d'avaluació d'impacte, i va advertir del risc de que es quedi en només un tràmit administratiu, com una checklist a omplir i sense aprofitar tot el potencional per a la participació infantil.  Las tres ponents també van mencionar experiències a escala local de l'avaluació d'impacte en la infància.

Com que sovint sentim que ens repetim, necessitem moments com els d'aquesta jornada per a compartir coneixements i madurar col·lectivament l'agenda d'infància, inspirant-nos també en experiències comunes. Et quedes amb ganes d'escoltar-ho?  Aquí pots fer-ho. 

Relaciones

Drets de l'infant: avançant en l'aplicació de la CDI amb propostes concretes

Data: 
Div, 07/06/2013 (All day)
Actualizado el 17/06/2013 a las 15:51 |

Post de Silvia Ayala, responsable de Sensibilització i Polítiques d'Infància d'UNICEF Comitè Catalunya.

Amb l’objectiu d’avançar en l’aplicació real dels drets dels infants, establerts a la Convenció sobre els Drets de l’Infant, des d’UNICEF Comitè Catalunya estem treballant en l’articulació d’una proposta concreta: la Valoració d’Impacte sobre la Infància (mecanisme anomenat en anglès Child Impact Assessment). Per això ens hem coordinat amb el Comitè del Principat d’Astúries i amb l’àrea de Sensibilització i Polítiques d’Infància d’UNICEF Espanya per donar forma a aquesta proposta.

Aquesta iniciativa va ser expressada fa unes setmanes, quan UNICEF Comitè Catalunya va comparèixer davant el Parlament de Catalunya amb un triple objectiu: en primer lloc, presentar les aportacions d’UNICEF Comitè Catalunya respecte el Pacte per la infància, en segon lloc, presentar als diputats l’Informe Infància a Catalunya 2012/2013 i, per últim, llençar la proposta de futur de Valoració d’Impacte sobre la Infància.

Les intervencions van tenir bona acollida entre els diputats, que valoraren positivament el treball que realitza UNICEF al nostre país en matèria de polítiques d’infància i, alhora, que féssim propostes concretes de futur. Fou una bona oportunitat per tal de situar l’organització com a referent en el debat públic sobre infància.

Però què és la Valoració d’Impacte sobre la Infància? És una manera de tenir en compte els infants a l’hora de dissenyar polítiques i redactar lleis, ciutadans que no voten però als quals els afecten totes les decisions i que corren el perill de ser oblidats en aquests processos. L’hem definit com un mecanisme sistemàtic per avaluar, determinar, analitzar i revisar els potencials impactes que les decisions polítiques, a tots els nivells, poden comportar sobre els infants i els seus drets.

I per què aplicar aquest mecanisme? Hem elaborat vuit arguments bàsics i a continuació exposem alguns d’ells. En primer lloc és important aplicar aquesta valoració d’impacte per fer front a l’actual context crític de la realitat de la infància (fent atenció a moltes dades, entre elles les de pobresa infantil, exclusió i fracàs escolar), en segon lloc perquè existeix una recomanació del Comitè dels Drets de l’Infant per a Espanya d’establir un mecanisme d’avaluació, en tercer lloc, perquè es tracta d’una eina útil per tal de fer visibles i donar veu als nens i nenes, en quart lloc perquè es tracta d’un mecanisme per avançar cap a la bona governança (good governance) i, per últim, perquè ja està implementat en d’altres àmbits, com és el cas de gènere o medi ambient.

El recentment aprovat Plan Estratégico Nacional de Infancia 2013-2016 (PENIA) ja inclou la valoració d’impacte sobre la infància com una proposta, el que significa un pas en aquella direcció. La proposta presentada al Parlament de Catalunya és un pas més per tal que es tinguin en compte els drets dels infants quan es prenguin decisions polítiques, s’elaborin lleis i es dissenyin polítiques públiques.

És, en definitiva, un bon exercici d’incidència política per posar la infància a l’agenda política i contribuir al seu benestar mitjançant un mecanisme que mesura l’impacte que tenen les decisions polítiques sobre els nens i les nenes.

Relaciones

Els infants amb discapacitat ajuden a construir una societat més inclusiva i segura per a tots

Data: 
Dima, 04/06/2013 (All day)
Actualizado el 07/06/2013 a las 12:27 |

Post d'Ana Moilanen, Tècnic de Sensibilització i Polítiques d'Infància d'UNICEF Espanya.

En Juan Carlos és un jove amb discapacitat intel · lectual causada per un maltractament als 8 mesos d'edat. Per néixer en un país com Espanya va poder rebre els suports i ajuda suficients com per superar les llargues temporades en institucions i famílies d'acollida i per estar, als seus 23 anys, gaudint d'una vida plena, treballant com a ajudant de cuina en un centre especialitzat per a persones amb discapacitats.

En el món s'estima que hi ha almenys 93 milions de nens i nenes menors de 14 anys amb discapacitat, però malauradament molts d'ells no han tingut les mateixes oportunitats que en Juan Carlos.

Afortunadament, l'atenció i les actituds cap a les persones amb discapacitats o simplement amb capacitats diferents (segons com es miri) han canviat molt en els últims anys. Cada vegada anem prenent més consciència que persones com en Juan Carlos no són un problema ni un obstacle, sinó que enriqueixen la nostra vida i aporten valors molt positius; ens fan actuar de forma diferent, més amable i atenta amb tots els nostres semblants.
 
L'Estat Mundial de la Infància 2013, en centrar l'atenció en els nens i les nenes amb discapacitat, ens aproxima a complir amb un deute pendent amb ells. Si tots els nens, per les característiques inherents a la seva edat i moment de desenvolupament, són vulnerables a l'abús i la vulneració dels seus drets, hi ha grups de risc entre els infants que requereixen de la nostra atenció i, entre ells, de manera molt concreta, els infants amb discapacitat.
 
Cal fer un esforç especial perquè tinguin garantits els seus drets, començant pels més bàsics: accés a la salut, educació i protecció, però a més hem d'incloure una atenció preferent a les famílies, tutors, professionals de l'àmbit educatiu i sanitari... En definitiva, tots aquells que formen part del dia a dia dels infants amb discapacitat.
 
Potser en Juan Carlos, amb més suport i acompanyament des de la primera infància, en comptes de passar per quatre institucions i dues famílies d'acollida, hagués pogut gaudir d'una vida més estable des dels seus primers anys de vida. A Espanya s'estima que el cost afegit per a una família amb un fill amb discapacitat és d'uns 32.000 euros a l'any. Una intervenció primerenca sempre és una inversió per a un futur de més qualitat i, sens dubte, la societat recupera la inversió de moltes maneres.
 

INCLUSIÓ i EQUItAt

En aquest informe, l'aproximació a la discapacitat és des de la perspectiva de la inclusió i l'equitat. Una visió que ens ajuda a l'hora de defensar els drets de tots els infants a tots els llocs, independentment de la seva condició.
 
Sens dubte, aconseguint la inclusió i equitat en totes les àrees de drets per als nens amb discapacitat, especialment pel que fa a la participació, estem contribuint a una societat més justa, enriquida, solidària i menys violenta per a tots. Els nens amb discapacitat aporten i enriqueixen.
 
Els nens fan que ens enfrontem a nosaltres mateixos, ens fan preguntar-nos sobre la coherència entre el que diem i el que fem, també en la nostra vida personal: són coherents les nostres accions amb la nostra ideologia, sentiments, i amb el que professem i defensem? La seva vida és un reclam constant per defensar els seus drets i incloure'ls com a subjectes de ple dret, com reivindica la Convenció sobre els Drets de l'Infant (CDI).
 
A en Juan Carlos, sempre sensible a les necessitats d'altres persones amb dificultats per la seva condició, li encantarà saber que estem treballant en la part que ens toca i ell no pot: construint un món sense barreres que permeti a tots els infants participar amb equitat en tots els aspectes de la vida que els envolta.
Relaciones

Promoure els drets dels infants i la investigació des de les universitats

Data: 
Div, 22/02/2013 (All day)
Actualizado el 05/03/2013 a las 15:39 |

Post d'Almudena Olaguibel, del Departament de Sensibilització i Polítiques d'Infància d'UNICEF Espanya

L'ocasió mereixia la solemnitat de l'acte. Dotze universitats de tot Espanya s'unien amb l'objectiu de promocionar els drets de la infància i aprofundir en la investigació sobre els temes que els afecten.

Algunes d'elles ja havien signat fa poc més d'un any el compromís pel qual es constituïen en una xarxa, la Xarxa Universitària de Necessitats i Drets de la Infància i l'Adolescència (RUNDIA). Les altres estaven allà com a convidades, encara que al finalitzar el dia totes havien demanat formalment la seva adhesió.

Per a UNICEF, l'aliança amb les universitats va molt més enllà d'un mer intercanvi de coneixement. En paraules de la presidenta d'UNICEF Espanya, Consuelo Crespo, es tracta de la construcció d'un compromís conjunt, dirigit a aconseguir canvis reals. Com va explicar als allí presents, hi ha molts exemples d'aliances innovadores entre UNICEF i la universitat.

Un d'ells va ser la creació del sistema RapidSMS, un programari dissenyat per estudiants de la Universitat de Columbia, i que envia informació en temps real sobre la situació dels infants en llocs remots. Amb aquestes dades, es planifica la resposta més eficaç, i s'envia immediatament al treballador. El sistema ja s'ha implantat en les oficines d'Etiòpia, Senegal i Malawi, amb ajuda dels propis estudiants.

Aquest tipus d'investigació aplicada és el que va demandar durant la seva intervenció la directora de Famílies i Infància del Ministeri de Sanitat i Serveis Socials, Salomé Adroher: "La mà que hem d'estendre a la societat ha de buscar com millorar la situació de la vida de la gent".

Recordant la seva trajectòria com a professora i investigadora, va destacar la urgència que la universitat surti dels despatxos i connecti amb la societat, i va demanar ajuda a les universitats per a la seva tasca: "És essencial per poder prendre les decisions adequades que qui té responsabilitat pública vagi de la mà de les universitats".

Està clar que la universitat juga un paper molt important en la defensa i promoció dels drets dels infants. Les 12 universitats espanyoles que han confirmat el seu compromís aquest mes de febrer són un exemple d'aquest entusiasme i ganes de treballar per millorar la vida de la infància.

 

UNIVERSItatS REPRESENTADeS

 • Universidad de Málaga
 • Universidad de Murcia
 • Universidad de Las Palmas
 • Universidad Pablo de Olavide
 • Universidad de Barcelona
 • Universidad del País Vasco
 • Universidad de Alcalá
 • Universidad Autónoma de Madrid
 • Universidad Carlos III (Instituto Bartolomé de las Casas)
 • Universidad Pontificia de Comillas
 • Universidad Camilo José Cela
 • Universidad de Valencia
Relaciones

Situar els infants en el centre de les propostes dels partits polítics de Catalunya

Data: 
Dime, 31/10/2012 (All day)
Actualizado el 05/11/2012 a las 12:07 |
Per Sílvia Ayala, Responsable de Sensibilització i Polítiques d'Infància d'UNICEF Comitè Catalunya

Per Sílvia Ayala, Responsable de Sensibilització i Polítiques d'Infància d'UNICEF Comitè Catalunya

Amb motiu de les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya, UNICEF Comitè Catalunya ha plantejat  deu propostes als  partits polítics amb representació parlamentària perquè les incorporin als seus programes electorals.

Es tracta de reptes i recomanacions en matèria d'infància distribuits en cinc àmbits: pobresa infantil, inversió en infància, participació i promoció, educació i salut, i cooperació al desenvolupament. 

D'aquestes deu propostes, en destaquen dues d'especial importància, atès que fan referència a la infància més vulnerable a Catalunya i a tot el món. La primera proposta passa per incrementar les mesures per reduir la pobresa infantil a Catalunya mitjançant l'elaboració i el desenvolupament d'un pla de lluita contra la pobresa infantil, iniciativa que s'emmarca en l'actual context econòmic i social. 
 
Des d'UNICEF veiem mér pertinent que mai situar la infància en l'agenda política, ja que per primera vegada la pobresa té rostre d'infant.  A Catalunya, 1 de cada 4 nens i nenes viuen per sota del llindar de la pobresa.
 
La segona proposta destacada és incorporar la infància com una prioritat de la cooperació, mantenint els compromisos amb l’Ajuda Oficial al Desenvolupament.
 
En aquest sentit, la Convenció sobre els Drets de l’Infant contempla la importància d’estimular la cooperació internacional com a instrument per millorar la situació dels drets de la infància arreu del món. A més, el Comitè dels Drets de l’Infant de Nacions Unides ha recomanat mantenir el pressupost de cooperació al desenvolupament. 
 
La resta de propostes fan referència a assegurar la inversió en infància, al desplegament normatiu i la dotació pressupostària de la legislació catalana en matèria d’infància, la incorporació de la perspectiva dels infants en la presa de decisions, i la garantia i accés equitatiu als drets bàsics com l’educació i la salut.  
 
Aquestes eleccions es produeixen en un moment molt especial, atenent als preocupants índexs, dades i informacions a nivell politic, econònic i social, que obliga els partits polítics a fer front a importants reptes.

Un dels desafiaments més importants i urgents és situar la infància com a prioritat en les polítiques públiques, en totes les seves dimensions. Això  converteix l'exercici d'incidència política en un treball clau i fonamental en la defensa dels drets de la infància.
Relaciones

Sol no pots, però junts podem

Data: 
Dil, 09/06/2014 (All day)
Actualizado el 16/06/2014 a las 16:40 |
Eliane Luthi, UNICEF Burundi

Post publicat en Planeta Futuro d'El País

Per l'Eliane Luthi, UNICEF Burundi.

Són les 6 del matí d'un dissabte, i em trobo en un hotel a la vora del llac a Bujumbura, preparant-me per a un dels esdeveniments més importants que UNICEF ha acollit en aquesta regió, el Fòrum Infantil de l'Esperança. Durant més d'un any hem somiat que això succeís i avui per fi es fa realitat.

Des d'on estic, puc veure les costes de la República Democràtica del Congo, a només deu quilòmetres del lloc on em trobo. Burundi és un país petit, sense sortida al mar, al cor de la regió africana dels Grans Llacs, una de les regions del món més afectades per conflictes. I aquesta és exactament la raó per la qual estem acollint aquí aquest fòrum.

Créixer en un entorn segur i protector hauria de ser l'experiència de tots els nens, neixin on neixin. Però en aquesta regió, moltes generacions han patit conflictes, fet que ha generat un gran nombre d'orfes, de menors que viuen al carrer... Ha provocat diferents tipus de violència contra els nens, la manca d'accés a l'educació i la sanitat...

I la llista segueix.

Però malgrat el fet que els conflictes afecten els més petits d'una manera desproporcionada, el debat sobre la construcció de la pau gairebé sempre es desenvolupa entre adults, i els infants poques vegades, o mai, són consultats.

Aquest fòrum està destinat a iniciar el canvi en aquesta direcció. Hi ha 52 nens de set països que participen en aquest esdeveniment de dos dies, i són aquí per compartir les seves experiències comunes com a joves que creixen a la regió més afectada pel conflicte, i per aportar solucions.

 

Solucions positives liderades per infants

Els nens s'asseuen a debatre sobre els problemes que afronten en créixer aquí. Parlen de la fam i la desnutrició, d'aquells com ells que no poden anar a l'escola, de la discriminació, dels refugiats.
 
En Deo, de 16 anys, de la República Democràtica del Congo, resumeix alguns dels pensaments de tots en les conclusions.
 
"Mentre estem parlant, ara mateix, alguns de nosaltres seguim vivint sota el pes de la guerra", diu. "Els governs haurien d'ajudar en la promoció d'una cultura del diàleg en les qüestions relatives a la pau i la seguretat a la regió".

Però també parlen de totes les iniciatives positives posades en marxa per ells mateixos per promoure la pau en les seves comunitats. "Les iniciatives de joves per la pau estan per tot arreu", diu la Fadia, de 16 anys, de Burundi.

Les xarxes socials i les plataformes de SMS s'estan caldejant i dient el mateix: un reporter-U (joves que comparteixen les seves opinions a través d'un servei gratuït de SMS) de Burundi envia un missatge de text per dir que "els nens poden fer moltes coses perquè tenen força". 

 
Un altre reporter d'Uganda escriu que "els menors tenen idees, sentiments i emocions. Val la pena escoltar-los. Són els millors agents del canvi positiu, els grans amants de la pau".
 

Amplificant les veus dels infants per la pau

De tornada al fòrum, l'enviada especial per a la regió dels Grans Llacs, Mary Robinson, xerra amb els nens sobre el seu paper en la construcció de la pau a la regió, reconeixent que sovint són ignorats quan es prenen decisions que els afecten directament.
 
Els nens fan cua per parlar amb ella. Li pregunten sobre els infants que viuen al carrer, sobre els qui tenen necessitats especials, sobre el paper dels mitjans de comunicació per amplificar les veus dels nens. La sessió, prevista inicialment per a una hora, s'allarga fins a 90 minuts, però no em sento capaç de tallar-la. Els nens estan gaudint d'aquest intercanvi, famolencs de parlar i de ser escoltats. Em trobo a mi mateixa pensant que no són només ciutadans i líders del futur, la inspiració i la frescor, cosa que els adults ja no tenim, estan de part seva.
 
"Els infants tenen una manera d'arribar a la gent, tenen una forma de canviar les coses", diu en Perrykent, 17 anys, de Zàmbia. "Cada generació ve amb idees diferents. I sé que d'aquest grup farem bons líders i promourem la pau i el desenvolupament a la regió dels Grans Llacs".
 
Això és només el començament. Les recomanacions i peces d'art que surtin del Fòrum Infantil de l'Esperança es presentaran als caps d'Estat de la regió dels Grans Llacs. I en paraules d'en Ncomi Lukhele, de 16 anys, de Sud-àfrica, això és només el començament:
 
"Per molt que siguem de diferents països, en ajuntar-nos i convertir-nos en un, ens unim. Assegura't que la teva veu sigui escoltada. Sol no pots, però junts podem".

 

Relaciones

Situar els infants al centre de les propostes dels partits polítics de Catalunya

Data: 
Dime, 31/10/2012 (All day)
Actualizado el 05/11/2012 a las 13:28 |
Sílvia Ayala, Responsable de Sensibilització i Polítiques d'Infància d'UNICEF Comitè Catalunya

Per Sílvia Ayala, Responsable de Sensibilització i Polítiques d'Infància d'UNICEF Comitè Catalunya

Amb motiu de les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya, UNICEF Comitè Catalunya ha plantejat deu propostes als partits polítics amb representació parlamentària perquè les incorporin als seus programes electorals.

Es tracta de reptes i recomanacions en matèria d'infància distribuïdes en cinc àmbits: pobresa infantil, inversió en la infància, participació i promoció, educació i salut, i cooperació al desenvolupament.

D'aquestes deu propostes, en destaquen dues d'especial importància, ja que es refereixen a la infància més vulnerable a catalunya i a tot el món. La primera proposta inlcou l'increment de les mesures per reduir la pobresa infantil a Catalunya mitjançant l'elaboració i el desenvolupament d'un pla de lluita contra la pobresa infantil, iniciativa que s'emmarca en l'actual context econòmic i social.

Des d'UNICEF veiem més pertinent que mai situar els infants a l'agenda política, ja que per primera vegada la pobresa té el rostre d'un infant. A Catalunya, 1 de cada 4 infants viu per sota del llindar de la pobresa.

La segona proposta destacada és l'incorporació de la infància com a una prioritat de la cooperació, mantenint els compromisos amb l'Ajuda Oficial al Desenvolupament.

En aquest sentit, la Convenció sobre els Drets dels Infants contempla la importància d'estimular la cooperació internacional com a instrument per millorar la situació dels drets de la infància al món. A més, el Comitè de Drets dels Infants de les Nacions Unides ha recomanat conservar el pressupost de cooperació al desenvolupament.

La resta de propostes es refereixen a assegurar la inversió en infància, el desenvolupament normatiu i la dotació pressupostària de la legislació catalana en matèria d'infància; la incorporació de la perspectiva dels infants en la presa de decisions, i la garantia i accés equitatiu als drets bàsics com l'educació i la salut.

Aquestes eleccions tenen lloc en un moment molt especial, atenent als preocupants índexs, dades i informacions en l'àmbit polític, econòmic i social, que obliga els partits a afrontar importants reptes.

Un dels desafiaments més importants i urgents és situar la infància com a prioritat en les polítiques públiques, en totes les seves dimensions. Això converteix l'exercici d'incidència política en un treball clau i fundamental en la defensa dels drets de la infància.

Relaciones

Els infants són un ciutadà més.

Data: 
Dima, 24/04/2012 (All day)
Actualizado el 04/05/2012 a las 10:32 |
Post de Karina Tirado, Responsable de Proyectos de la Dirección Territorial de UNICEF España

Post de Karina Tirado, Responsable de Projectes de la Direcció Territorial ' UNICEF Espanya

La Casa Encendida, a Madrid, Va ser l'escenari de la VII Trobada La Ciutat dels Infants, el lema del qual aquest any era Ciutat, Infància i Mitjans de Comunicació. Més de 120 persones, entre elles nombrosos adolescents i joves estudiants, van assistir a la cita i van mantenir un intens debat sobre la relació entre infància i mitjans de comunicació en un entorn urbà.

Organitzat per Acció Educativa, amb la col.laboració de  La Casa Encendida, l'Ajuntament de Madrid, l'Ajuntament de Rivas-Vaciamadrid, UNICEF Espanya i la Cooperativa Educando, alumnes i professionals de diferents disciplines com la comunicació, l'urbanisme, l'educació, la psicologia, la sociologia i l'animació cultural van analitzar la imatge que la ciutat projecta sobre els infants, els continguts que ofereixen les televisions i l'accés de la infància a continguts a través d'internet o dels videojocs.

Aquestes van ser algunes de les conclusions que van sorgir de la trobada:

 • És necessari oferir una imatge dels infants com a un ciutadà més, atenent a les seves condicions i necessitats específiques, i evitar donar una imatge distorsionada i minoritària de la seva realitat.
 • L' educació és un factor ffonamental en la relació entre l'infant i els mitjans de comunicació i també ho són els professionals que treballen a l'àrea educativa.
 • Els mitjans de comunicació poden retallar l'autonomia de l'infants per les informacions que verteixen en l'entorn familiar, tenint les mateixes un caràcter alarmista o violent.
 • És necessari complir i fer complir els codis d'autoregulació de continguts dels mitjans de comunicació per protegir la integritat i el desenvolupament dels infants, augmentants la duresa de les sancions als mitjans que els incumpleixin.
 • És fonamental visibilitzar les acciones de bones pràctiques liderades per infants i joves en centres educatius, municipis, portals web, etc.

La participació infantil, un dret contemplat a la Convenció sobre els Drets de l'Infant, implica animar i habilitar als infants perquè expressin els seus punts de vista sobre les qüestions que els afecten. Promoure una participació significativa i de qualitat entre els infants i els adolescents és essencial per assegurar el seu creixement i desenvolupament.

Relaciones

“Aquest no és el mon que volem”

Data: 
Div, 20/04/2012 (All day)
Actualizado el 24/04/2012 a las 10:05 |
Cristina Sánchez, Educació per el Desenvolupament a UNICEF Espanya

Aquestes són les paraules que recullen el sentir dels més de 300 delegats, tots ells joves de 15 a 17 anys, provinents d'Espanya, Mèxic i Ghana, que han participat en la sisena trobada de SEKMUN, el model de Nacions Unides que la Institució Educativa SEK conjuntament amb UNICEF realitzen tots els anys a Madrid per alumnes d'ESO i Batxillerat d'escoles nacionals i internacionals.
 

Aquests joves han conviscut durant tres dies per investigar, dialogar i arribar a resolucions en problemes d'actualitat, que els adults encara no hem estat capaços de resoldre, i que presenten un món que ells "no volen": infants menors de 10 anys que viuen a el carrer o exposats al treball infantil, la proliferació d'armes de destrucció massiva, incompliment de drets humans especialment d'immigrants, els conflictes a Síria, Líbia, la crisi econòmica global, i altres temes que avui ocupen els titulars dels nostres diaris.

M'ha sorprès les habilitats que demostren aquests joves, en oratòria, en capacitat de debatre amb arguments sòlids, en tècniques de negociació davant posicions oposades pròpies de països amb diferents interessos polítics i econòmics, i un llarg etc. que any rere any puc constatar en primera persona en veure'ls interactuar.

Sens dubte SEKMUN presenta un enfocament innovador de l'ensenyament, on els joves són els veritables protagonistes, i que deixa una empremta inesborrable en valors tan importants com la solidaritat o la responsabilitat de ciutadà global, aquell que ha de pensar en gran per aconseguir un món millor. Ahir, en la jornada de cloenda, els alumnes van dir a l'uníson que es consideren uns afortunats per viure una experiència que ells mateixos denominen "virus SEKMUN", ja que una vegada que ho proves no vols que acabi, i que no ho oblidaran en el futur.

Relaciones