Projectes de cooperació al desenvolupament

Cooperació al Desenvolupament i projectes d’infància

UNICEF porta a terme a cada país programes i projectes de cooperació al desenvolupamentque aborden temàtiques clau per garantir els drets dels nens i nenes: supervivència, educació, protecció dels infants, prevenció del  VIH/SIDA i aliances i polítiques públiques a favor de la infància.

  • A cada país, UNICEF desenvolupa els programes i polítiques clau en coordinació amb el govern
  • Treballem sempre amb aliats locals, nacionals i internacionals
  • La cooperació d’UNICEF es basa en un enfocament de drets i equitat

UNICEF España finança directament projectes de cooperació en més de 50 països. Aquests són alguns d’ells.

Javascript is required to view this map.
Puedes seleccionar una temática: