Infants amb discapacitat, entre els més marginats

Actualizado el 30/05/2013 a las 14:39 | La infància en dades

Els nens i nenes amb discapacitat i les seves comunitats seran més beneficiats si la societat se centra enallò que els infants poden aconseguir i no en el que no poden fer. Aquesta és la principal conclusió de l'Estat Mundial de la Infància 2013 (EMI), l'informe anual que publica UNICEF.

L'EMI recull any rere any l'evolució dels indicadors que reflecteixen el grau de desenvolupament de la infància a cada país i realitza una anàlisi sobre alguna de les situacions que viuen els infants al món.
 
En aquest 2013 l'anàlisi del’EMI s'ha centrat en les nenes i els nens amb discapacitat, que són uns 93 milions al món. Concentrar-se en les capacitats i el potencial dels infants amb discapacitat oferiria beneficis a la societat en el seu conjunt. "Quan un veu la discapacitat abans que l’infant, no només és dolent per al nen o la nena, sinó que priva la societat de tot el que aquest infant ha d'oferir", ha dit el director executiu d'UNICEF, Anthony Lake. "La seva pèrdua és una pèrdua per a la societat, el seu guany és un guany per a la societat".
 
L'informe exposa com les societats poden ser inclusives per als infants amb discapacitat, perquè quan ells exerceixen una funció en la societat, tots se’n beneficien. Per exemple, l'educació inclusiva amplia els horitzons de tots els nens i les nenes fins i tot quan el seu objectiu principal és oferir una oportunitat a la infància amb discapacitat per aconseguir les seves ambicions.
 
Augmentar les activitats per donar suport a la inclusió dels infants amb discapacitat ajudaria a fer front a la discriminació, que els empeny encara més cap als marges de la societat.

ELS NENS i NENES DISCAPACITATS PATEIXEN MARGINACIÓ DES DEL SEU NAIXEMENT

Per a molts infants amb discapacitat, l'exclusió comença en els primers dies de les seves vides, quan es registra el seu naixement. A falta d'un reconeixement oficial, es troben aïllats dels serveis socials i de la protecció jurídica, que són crucials per a la supervivència i les seves perspectives. La seva marginació augmenta encara més amb la discriminació.
 
"Perquè els infants amb discapacitat comptin, cal tenir-los en compte en néixer, a l'escola i a la vida", va dir Lake.
 
L'Estat Mundial de la Infància de 2013: Nenes i nens amb discapacitat diu que aquests infants tenen menys probabilitats de rebre atenció mèdica o d'anar a l'escola. Es troben entre els més vulnerables a la violència, l'abús, l'explotació i l'abandó, sobretot si se'ls oculta o se'ls ingressa en institucions, cosa que passa sovint a causa de l'estigma social i el cost econòmic que suposa la seva criança.
 
El resultat combinat és que els infants amb discapacitat es troben entre les persones més marginades del món. Tots els nens i nenes que viuen en pobresa són els que menys possibilitats tenen d'assistir a l'escola o anar a un centre sanitari, però per als que viuen en la pobresa i a més tenen una discapacitat aquesta possibilitat és encara menor.
 
El gènere és un factor clau ja que les nenes amb discapacitat tenen menys probabilitats que els nens de rebre aliments i atenció.
 
"La discriminació per motius de discapacitat és una forma d'opressió", diu l'informe, assenyalant que múltiples mancances condueixen a una major exclusió per a molts infants amb discapacitat.
 
Hi ha poques dades precises sobre el nombre d’infants amb discapacitat, quines discapacitats tenen i la manera com afecten les seves vides. Com a resultat, pocs governs disposen d'una orientació fiable per a l'assignació de recursos per tal de donar suport i ajudar els nens i nenes amb discapacitat i les seves famílies.
 
Al voltant d'un terç dels països del món no han ratificat fins ara la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. En l'informe s'insta tots els governs a que compleixin les seves promeses de garantir la igualtat de drets de tots els seus ciutadans, inclosos els nens i nenes més exclosos i vulnerables.

Avenços en la inclusió d'INFANTs amb discapacitat

No obstant això, i encara que de manera desigual, s'està avançant cap a la inclusió dels infants amb discapacitat, i l'Estat Mundial de la Infància 2013 proposa un programa d'acció per al futur.
 
L'informe insta els governs a ratificar i aplicar la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i la Convenció sobre els Drets de l’Infants, i a donar suport a les famílies perquè puguin cobrir els elevats costos que suposa la cura dels infants amb discapacitat .
 
Així mateix, l'informe demana mesures per combatre la discriminació en la societat, als encarregats de prendre decisions i als proveïdors de serveis essencials com l'educació i l'atenció sanitària.
 
Els organismes internacionals s'haurien d'assegurar que l'assessorament i l'assistència que presten als països en desenvolupament siguin compatibles amb la Convenció sobre els Drets de l’Infant i la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. També haurien de promoure un programa mundial concertat d'investigació sobre la discapacitat per tal de generar dades i anàlisi que orientin la planificació i assignació de recursos, diu l'informe.
 
L'Estat Mundial de la Infància remarca la importància d'involucrar els infants i adolescents amb discapacitat, consultant-los sobre el disseny i l'avaluació dels programes i serveis destinats a ells.
 
Tots es beneficien quan els enfocaments inclusius tenen en compte l'accessibilitat i el disseny universal dels entorns, que d'aquesta manera poden ser utilitzats per tots sense necessitat que siguin adaptats.
 
"El camí que tenim per fer és un repte", va afegir Lake a Da Nang, Vietnam, durant la presentació de l'informe. "Però així com els infants no accepten límits innecessaris, nosaltres tampoc hauríem d’acceptar-los."

Com col-laborar
Com col-laborar
Altres formes de col·laborarr
Truca al 902 31 41 31
Contacta amb el Departament de Socis
Horari d’atenció de dilluns a divendres, de 9 a 22 hores

La teva aportació regularcom a soci ens permet portar a terme programes integrals que beneficien infants i famílies que estan en situació de pobresa i necessiten el nostre suport.

UNICEF desenvolupa projectes de cooperació al desenvolupament en més de 150 països que aborden les temàtiques clau per garantir els drets de la infància: supervivència, educació i protecció, prestant especial atenció als més vulnerables.  Milions d’infants que no tenen accés a aigua potable, una alimentació adequada, educació de qualitat o medicaments essencials.